Tiskové zprávy 2016/01

V Novém Jičíně klesla cena tepla

Obyvatelé Nového Jičína zaplatí letos za teplo a ohřev vody méně než vloni. Na jednom gigajoulu ušetří přes 11 korun. Rodiny tak za rok uspoří několik set korun. Vyplývá to z dohody mezi dodavatelem energetických služeb a zástupci města.

„Za příznivější cenou tepelné energie stojí klesající cena plynu na burze a také řada vyjednávání s energetickou společností. V případě, že bychom nedospěli k nějakému kompromisu a na se ceně neshodli, byla by její výše vypočítána podle smluvně daného vzorce a částka za teplo by byla podstatně vyšší,“ řekla místostarostka Nového Jičína Blanka Faluši. Ze statistických údajů bytového odboru novojičínské radnice vyplývá, že například tříčlenná rodina žijící v třípokojovém bytě letos ušetří za teplo okolo čtyř set korun.

27.1.2016


Na úřad jen bočním vchodem

Před budovou novojičínského úřadu na Divadelní ulici 1 se bude opravovat chodník. Kvůli stavebním pracím se bude od středy 3. února do pátku 5. února 2016 do budovy vstupovat bočním vchodem z Tyršovy ulice.

„Na chodníku před budovou úřadu na Divadelní 1 budou odstraněny nerovnosti, propadající se obrubníky budou znovu zabetonovány. Zároveň se zvětší plocha pro parkování kol a prostor bude nově vydlážděn,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic novojičínské radnice.

27.1.2016


Manželé Brožovi oslavili diamantovou svatbu

Manželský slib si na novojičínské radnici v sobotu 23. ledna 2016 po šedesáti letech zopakovali manželé Edita a Jaroslav Brožovi. Diamantovou svatbu paní Editě a panu Jaroslavovi vystrojily děti. Nejen obřad s oddávajícím starostou Jaroslavem Dvořákem, ale celá oslava byla pro manžele překvapením.

Paní Edita pochází se Slovenska, pan Jaroslav z Moravy. Seznámili v roce 1955 v Praze. Asi po deseti měsících známosti se vzali a bydleli Příboře. V roce 1957 se přestěhovali do Nového Jičína, kde žijí dodnes. Paní Edita pracovala jako vychovatelka v Příboře. Při zaměstnání vystudovala vysokou školu a stala se učitelkou v Mořkově. Pan Jaroslav pracoval v Tatře v Šenově u Nového Jičína. Jako odborník byl vyslán několikrát do Číny, kde budoval montážní závody.

Společně vychovali dvě děti. Mají sedm vnuků a šest pravnoučat. Protože každý z potomků bydlí v jiné části republiky a mnozí dokonce v zahraničí, oslavu diamantové svatby všichni vnímali jako příležitost k setkání. „Bylo to překvapení a dojalo nás to. Popovídáme si, posedíme spolu,“ řekl dojatý pan Jaroslav, který si na své ženě nejvíce cení pravdomluvnosti a schopnosti pečovat o rodinu.

„Recept na šťastné manželství nemáme. Řeknu jen tolerance, ohleduplnost a odpuštění. Jako každý i my jsme měli problémy. Ale protože jsme se měli rádi, tak jsme je zvládli,“ dodala paní Edita.

23.1.2016


Kotlíkové dotace se blíží, formuláře lze získat i na úřadě v Novém Jičíně

Novojičínská radnice má zájem na zdravém životním prostředí, a proto podporuje kotlíkové dotace. Ty jsou určeny na výměnu zdroje topení v rodinných domech. Každá domácnost, která zruší staré kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, může získat na pořízení ekologicky šetrnějšího zařízení až 95 procent z maximální částky 150 tisíc korun. Žádosti o dotaci přijímá od 1. února do 29. dubna 2016 Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě. Potřebné formuláře včetně jejich vyplněných vzorů lze získat na internetové adrese: www.lokalni-topeniste.cz , na recepci krajského úřadu nebo na Městském úřadě v Novém Jičíně.

„Zhoršená kvalita ovzduší je zejména díky neekologickému vytápění v rodinných domech v zimním období velkým problémem i na Novojičínsku. Nyní mají lidé šanci vyměnit si stávající kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový typ, a to buď za modernější kotel na pevná paliva, za kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, za kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo,“ vysvětlila Eva Balarynová z odboru majetku, rozvoje a investic. Žadatelem vybraný kotel musí být v seznamu výrobků a technologií, který je zveřejněn na stránce: www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace .

„Další informace jsou také v letáčku, který si mohou občané stáhnout z internetu nebo ho mohou spolu s formuláři získat na našem úřadě,“ doplnila Balarynová. Formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně vyplněného vzoru i polep na obálku, ve které žádosti občané doručí poštou nebo osobně na krajský úřad, si lze vyzvednout na recepci novojičínského úřadu na Divadelní ulici 1 nebo v budově radnice na Masarykově náměstí, a také na odboru životního prostředí. Dotazy zájemců o dotaci zodpoví také na informační lince 595 622 355 a na e-mailové adrese: kotliky@msk.cz , které zřídil krajský úřad.

Kotlíková dotace může uhradit domácnosti až 95 procent uznatelných nákladů na pořízení nového zdroje vytápění. Až 85 procent může proplatit Ministerstvo životního prostředí,   dalších, dalších 5 procent Moravskoslezský kraj a stejnou částkou přispěje svým občanům i město Nový Jičín. Ten ze svého rozpočtu na tento účel vyčlenil milion korun.

21.1.2016


Nový Jičín stanovil pravidla pro aktivity na pozemcích města

Nový Jičín stanovil pravidla pro aktivity občanů na pozemcích města. Stále častěji se totiž stávalo, že lidé vysazovali stromy a keře na nevhodných místech nebo do veřejné zeleně umisťovali lavičky, kameny, umělecké výtvory, zábradlí a další předměty bez souhlasu vlastníka pozemku. Dřeviny po čase začaly bránit ve výhledu na komunikacích nebo stínily u oken bytů. Volně umístěné objekty na městských plochách zase nemusejí splňovat bezpečnostní normy a zároveň komplikují údržbu veřejné zeleně.

„Město Nový Jičín si váží a cení občanů, kteří mají zájem o vzhled okolí svého bydliště a chtějí zlepšit stav veřejných ploch. Někdy ale dochází ke kolizním situacím a ke zbytečných škodám. Abychom se jim vyhnuli, stanovili jsme pravidla pro aktivity občanů na pozemcích ve vlastnictví města,“ řekl místostarosta Nového Jičína Pavel Rozbroj.

Za nepřijatelnou se považuje výsadba dřevin v trasách inženýrských sítí, v blízkosti komunikací či oken obytných domů. „Výsadba pak brání bezpečnosti provozu na komunikaci. Nevhodné kultivary také komplikují údržbu zeleně, kdy je nemožné použití zahradní techniky a musí se nahradit dražší ruční prací. Některá výsadba nebo volně umístěné objekty mohou být provozně nebezpečné a způsobit poškození zdraví nebo majetku lidí,“ zdůraznila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Podle nových pravidel náklady na výsadbu a její údržbu nese občan. V případě, že údržbu  zanedbá, musí počítat s možností odstranění keřů a stromů bez nároků na náhradu. Občan si také sám vyřizuje vyjádření správců sítí k zamýšlené výsadbě a nese odpovědnost a následky při porušení tohoto vyjádření. K odstranění výsadby na náklady občana může dojít i v případě, že město, jako vlastník pozemku, ho využije k vlastním potřebám nebo bude zajišťovat dopravní bezpečnost či rostlinolékařská opatření.

Aby nedocházelo ke konfliktním situacím, u každé výsadby na veřejném prostranství ze strany občanů je nutná konzultace se správcem zeleně na odboru životního prostředí. Pokud někdo bude chtít využít pozemek města k vjezdu vozidel nebo k umístění mobiliáře, je nutno záměr projednat s pracovníkem odboru majetku, rozvoje a investic.

14.1.2016


V charitním domě vznikla prádelna, denní centrum a další noclehárna

Charitní dům blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně prošel další rekonstrukcí a rozšířil své služby pro lidi bez domova. Vznikla zde prádelna, přibyla místa pro klienty noclehárny a rekonstrukcí prošla i kotelna. Zároveň bylo otevřeno nové nízkoprahové denní centrum. Přestavbu za 700 tisíc korun financovalo město ze svého rozpočtu. Vybavení a projektovou dokumentaci, přibližně za 130 tisíc korun, hradila Charita, která azylový dům provozuje.

„Nízkoprahové denní centrum umožní těm, kteří se ocitli na ulici, pobýt v teple, uvařit si polévku, vykonat hygienu a vyměnit si oblečení. V nové prádelně si mohou vyprat,“ řekl Marek Procházka, sociální pracovník, který má tuto službu na starosti. V jejím rámci se snaží lidi na okraji společnosti naučit postarat se o sebe, komunikovat s úřady a případně se zařadit zpět do života. „Tato služba bude také terénní. Budeme chodit do míst, kde se bezdomovci zdržují,“ dodal Procházka.

V azylovém domě vznikla po sanačních pracích a stavebních úpravách také další ložnice, ve které mohou lidé bez přístřeší přespávat. „Před čtyřmi lety jsme tady otevřeli první noclehárnu ve městě. Měla dvanáct lůžek a kapacitně už nestačila. V nových prostorách vznikla ložnice s dalšími čtyřmi dvoupatrovými postelemi a jedna místnost pro dvě osoby, které musejí být v separaci například kvůli nemoci,“ vysvětlil ředitel Charity Nový Jičín Marcel Brož.

Počet lidí bez domova v Novém Jičíně se dá pouze odhadovat. Hovoří se o třech až čtyřech desítkách. Pracovníci Charity si od terénní služby slibují, že se jim toto číslo podaří zpřesnit. „Charita svou službou pomáhá nejen lidem bez střechy nad hlavou, ale všem občanům. Azylový dům navíc získal důstojnou podobu,“ uvedl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

13.1.2016


Tři králové opět zavítali na radnici

Pořízení polohovacích postelí, toaletních křesel, invalidních vozíků, chodítek a dalších kompenzačních pomůcek po staré a nemocné lidi je letos hlavní záměr Tříkrálové sbírky v Novém Jičíně, do které se i letos zapojila místní radnice. Čtyři desítky skupinek koledníků budou navštěvovat domácnosti, kterých je ve městě deset a půl tisíce, až do 14. ledna. Novojičínská Charita nově také založila fond humanitární pomoci, který bude sloužit lidem v krizových životních situacích. Část Tříkrálové sbírky bude vložena právě do tohoto fondu.

„Tříkrálová sbírka už má ve městě tradici. Jsem rád, že stále více občanů ji vnímá nejen jako finanční záležitost, ale zejména jako přání všeho dobrého do nového roku od koledníků. Velmi si vážím jejich štědrosti. I drobný dar ve svém důsledku může zachránit lidský život, zmírnit trápení a ulehčit v těžké situaci,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

„Atmosféra při koledování je rok od roku lepší. Lidé jsou milí, dostává se nám velmi vlídného přijetí. My zase přinášíme do příbytků pokoj a lásku,“ okomentoval průběh letošní Tříkrálové sbírky ve městě ředitel novojičínské Charity Marcel Brož. Největší část vybraných peněz bude letos určena na nákup kompenzačních pomůcek, které zdejší Charita půjčuje rodinám, které se starají o nemohoucí příbuzné.

„Půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme otevřeli předloni a o tuto službu je obrovský zájem. Úspěšně funguje i takzvaný nábytník, ve kterém shromažďujeme nábytek, který řada lidí potřebuje vyřadit, a nabízíme ho těm, kteří na vybavení domácnosti nemají peníze. Abychom mohli všechny tyto věci převážet, potřebujeme nové nebo alespoň zánovní auto. Část sbírky chceme využít na nákup zmíněného vozu,“ vysvětlil Brož.

Třicet až čtyřicet tisíc korun ze sbírky Charita vloží do nového fondu humanitární pomoci. Prvním člověkem, kterému fond chce pomoci, je vážně nemocný pan Marcel. Muž po píchnutí hmyzem zcela ochrnul a komunikuje s okolím jen očima. „Budeme rádi, když nám občané sami budou přinášet tipy, komu pomoci,“ dodal Brož.

11.1.2016


Prvním občánkem Nového Jičína je Nikolka

Prvním letošním miminkem Nového Jičína je Nikola Táborská. Přišla na svět 5. ledna 2016 ve 23 hodin a 40 minut v místní porodnici. Nového občánka přivítal ještě v nemocnici starosta města Jaroslav Dvořák a předal mu malý dárek, finanční poukázku. Tuto tradici zavedla novojičínská radnice v roce 2011.

„Je to pro mě milé překvapení. Poukázku určitě využijeme na nákup drogistického zboží a zejména plínek,“ smála se maminka novorozeněte Pavla Táborská. Malou holčičku čeká doma kromě tatínka i starší bráška Filípek, který má tři a půl roku. Přivítání do života si Nikolka užije ještě jednou, neboť radnice pravidelně pořádá pro všechna novojičínská miminka vítání občánků v aule úřadu.

11.1.2016