Kontakt
Nabídková řízení

Nabídková řízení

koupelna

Nabídkové řízení č. 472 – nájem bytu č. 24, ul. Trlicova 10

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Trlicova 1783/10 Číslo bytu: 24 Velikostní kategorie: 1 + 1 Celková podlahová výměra: 40,01 m2 Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 5.001 Kč Termín prohlídky bytu: 24.01.2024 v 15:00 hodin Termín pro podání nabídky: 07.12.2023 – 29.01.2024 Bytový technik: Eva Kabuďová (tel.: 556 768 379) […]

Muž spravující elektrické pojistky

Technické služby hledají elektromechanika rozvodných zařízení (muž/žena)

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, Nový Jičín hledají zaměstnance na novou pozici Elektromechanik rozvodných zařízení (muž/žena). Více informací naleznete v příloze.

Záměr pronájmu nebytového prostoru MPZ 59/2023/OB

záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) nacházejícího se   v přízemí budovy č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parc. č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín–Dolní Předměstí, tvořeného 1 místností o celkové výměře 74,85 m2  za  minimální nájemné ve výši 970 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.  […]

Nabídkové řízení MPZ 60/2023

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně -Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje toto nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v  budově č.p. 1213, bytový dům, která je […]

Zástupný obrázek

Nabídkové řízení č. 471 – nájem bytu č. 2, ul. Žerotínova 9

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Žerotínova 41/9 Číslo bytu: 2 Velikostní kategorie: 3 + 1 Celková podlahová výměra: 65,30 m2 Nadzemní podlaží: 3. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 8.163 Kč Termín prohlídky bytu: 22.01.2024 v 15:30 hodin Termín pro podání nabídky: 28.11.2023 – 29.01.2024 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Mapa pozemku nabízeného v řízení MPZ3361

Město nabízí pozemek k prodeji

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku parc.č. 336/97 (trvalý travní porost o výměře 7.541 m2) a pozemku parc.č. 336/102 (orná půda o výměře 3.171 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Pozemky se nachází v území průmyslové zóny v Novém Jičíně, poblíž realizované stavby dálnice R48. Pozemky se dle Územního plánu města Nový […]