Kontakt
Investiční akce

Investiční akce

Zástupný obrázek

Parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně

V zeleném pruhu podél komunikace na ul. Dlouhá, v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ul. Budovatelů, bude vybudováno 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání z plastové zatravňovací dlažby. Součástí zakázky bude posun stávajícího chodníkového tělesa u kolmých parkovacích míst, vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů. Staveniště bude předáno 22. 9. 2022, […]

Zástupný obrázek

Chodník a opěrná zeď na ul. Revoluční v Novém Jičíně

V nevyhovujícím stavu bylo zábradlí a opěrná zeď na ulici Revoluční podél silnice 1/57. Město letos na podzim dokončilo opravu, která spočívala v sanaci opěrné zdi, osazení nového zábradlí a vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby. Proběhla demontáž zábradlí a koruny opěrné zdi. Došlo k montáži výztuže a byla zhotovena nová koruna. Stavební práce stály […]

Zástupný obrázek

Ve Straníku byla zahájena rekonstrukce propustku na komunikaci vedoucí ke hřbitovu

Ve Straníku u Nového Jičína, u domu č. p. 86, byla zahájena rekonstrukce propustku na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu. Stávající propustek byl již v havarijním stavu. Stavbu komplikuje nutnost provedení několika přeložek: středotlakého plynovodu, vodovodu, kabelu Cetin a kabelu 4M Rožnov. Po dobu stavby je tato místní komunikace pro automobilovou dopravu uzavřena, pro pěší […]

Zástupný obrázek

Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína byla dokončena

Město ukončilo výstavbu nového chodníku včetně přechodu pro chodce a autobusové zastávky „U partyzána“. Cílem bylo zajistit bezpečný pohyb chodců v zastavěném území městské části Žilina u Nového Jičína.  Výstavbou došlo k bezpečnému propojení nové a stávající autobusové zastávky. Součástí stavby bylo nasvětlení nového přechodu pro chodce. Náklady na stavbu dosáhly  2,1 mil. Kč s […]

Zástupný obrázek

Inženýrské sítě pro zástavbu rodinných domů Žilina – Za Školou – III. etapa

V červenci letošního roku byla ukončena investiční akce města „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa“. V Žilině u Nového Jičína byly vybudovány inženýrské sítě pro výstavbu 23 rodinných domů. Bylo postaveno celkem 842 m nových místních komunikací, 814 m chodníkových těles, odstavné parkoviště a zpevněná plocha pro kontejnery. Podél […]

Zástupný obrázek

Město dokončilo rekonstrukci hřiště u ZŠ Dlouhá

V listopadu 2022 byla v Novém Jičíně dokončena rekonstrukce hřiště u základní školy Dlouhá.  Žáci a také lidé z blízkého sídliště si užijí i nové prvky, například inline dráhu nebo workout. Veřejnosti bude hřiště sloužit od jara 2023.  Součástí investice bylo také vybudování retenční nádrže, která bude shromažďovat vodu z celého sportoviště a bude sloužit […]