Kontakt
Investiční akce

Investiční akce

Stromy ve Smetanových sadech

Smetanovy sady procházejí postupnou revitalizací

Na základě zpracované studie Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně město začíná s postupnou obnovou parku, která je plánována na několik let. Jako první v roce 2023 vznikne projektová dokumentace dětského areálu a začne se s kácením asi 40 stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Nové budou vysázeny už s ohledem na připravovanou koncepci parku. […]

Nová parkovací místa na ulici Dlouhá

Město dokončilo parkoviště na Dlouhé, vzniklo 47 nových parkovacích míst

V lednu byla dokončena stavba nového parkoviště na sídlišti Dlouhá v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ulicí Budovatelů. Na novém parkovišti vzniklo 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání, z toho 2 místa jsou vyhrazena pro invalidy. Na parkovací plochu byla použita plastová zatravňovací dlažba. Součástí zakázky bylo i vybudování extenzivních štěrkových záhonů a […]

Zástupný obrázek

Oprava místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa

Mezi Straníkem a Kojetínem, místními částmi Nového Jičína, probíhá od října 2022 oprava části komunikace. Stavba bude dokončena nejpozději do 12. 12. 2022. Předmětem stavby je sanace komunikace včetně položení nového asfaltobetonového koberce, odvodnění komunikace novými příkopy nebo žlaby a oprava propustku. Délka rekonstruovaného úseku činí cca 400 m, v některých místech dojde k rozšíření […]

Zástupný obrázek

Město opravilo byty v budově bývalého Horního nádraží z Programu Ukrajina

V období červenec-říjen 2022 proběhla realizace projektu Program Ukrajina – rekonstrukce bytů v budově bývalého Horního nádraží. Cílem projektu bylo rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. K rekonstrukci byly určeny dvě neobývané a technicky nezpůsobilé bytové jednotky, situované v 2. NP budovy bývalého Horního nádraží. Celkové náklady na rekonstrukci […]

Zástupný obrázek

Ve Straníku byla dokončena rekonstrukce propustku na komunikaci vedoucí ke hřbitovu

Ve Straníku u Nového Jičína, u domu č. p. 86, byla v listopadu 2022 dokončena rekonstrukce propustku na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu. Stávající propustek byl již v havarijním stavu. Stavbu komplikovala nutnost provedení několika přeložek: středotlakého plynovodu, vodovodu, kabelu Cetin a kabelu 4M Rožnov. Stavbu provedla společnost JAPSTAV MORAVA s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci propustku […]

Zástupný obrázek

V knihovně v Novém Jičíně probíhají sanace a stavební úpravy

V knihovně probíhají v současné době doplňkové sanační opatření přízemní části hlavní budovy. Byla provedena izolace spodní stavby, injektáže a štukové sanační omítky, provádí se rekonstrukce vstupu pro imobilní občany včetně rekonstrukce splaškové kanalizace. Předpoklad dokončení prací je na podzim letošního roku. Náklady jsou odhadovány na zhruba 1,9 mil. Kč bez DPH.