Symboly města

Znak_w125

Znak města Nový Jičín

Znakem Nového Jičína je červený štít, v němž ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká zeleně oděné rámě držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely.
Podoba městského znaku je známa z pečeti již z konce 14. století. Polovina zavinuté střely držená v lokti pokrčenou rukou odkazuje na rod pánů z Kravař. Teprve později se ustálily barvy a přibyla oblaka, z nichž ruka vyniká.
Zavinutá střela se nachází také na městském praporu.

Erb města Nový Jičín

Erb města Nový Jičín

Barvy našeho města podle znaku Nového Jičína jsou červená a zelená. Jsou to barvy dalšího významného moravského rodu, kterému patřil Nový Jičín, ještě před Žerotíny, byli to Páni z Kravař. Páni z Kravař působili v našem kraji od konce 13. století. Patřily jim zde četné hrady a zámky, podobně jako později pánům ze Žerotínů. Panu Vokovi I. z Kravař se připisuje založení města Nového Jičína okolo r. 1313. Členové rodu pánů z Kravař zaujímali významné funkce v Markrabství moravském. Pánové z Kravař měli ve svém znaku stříbrnou střelu ovinutou bílým šátkem. Tento znak zavinuté střely býval udělován statečným bojovníkům různých slovanských kmenů.
Potomek rodu pánů z Kravař Vok IV. v pořadí tedy udělil našemu městu znak svého rodu. A toto jsou hlavní atributy znaku města Nový Jičín: pozadí červené, rukávec zelený, polovina střely stříbrná. Polovina proto, že Vokovi IV. ve 14. století patřila jen polovina města Nový Jičín, druhá polovina města patřila olomouckému biskupovi.
Prapor města Nový Jičín

Prapor města Nový Jičín

Konečný vzhled městského praporu byl vybrán městským zastupitelstvem 21. listopadu 1996 ze čtyř návrhů, které pro město zpracoval pan Jan Zemánek s použitím prvků historického znaku města.
List tvoří červená žerďová část s polovinou zavinuté střely, vlající část je bílá se zeleným svislým vlnkovitým pruhem se třemi prohlubněmi a dvěma ostrými vrcholy. Zelený pruh na středu přiléhá k bílé zavinuté střele.
Prapor byl schválen podvýborem pro heraldiku a následně Poslaneckou sněmovnou a 18. listopadu 1997 byl slavnostně předán Pavlu Wesselému, starostovi města, z rukou Miloše Zemana, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Znělka města Nový Jičín

V roce dvoutisícím pátém zkomponoval Mgr. Václav Ptáček fanfáry, které nazval Vivat Nový Jičín neboli Ať žije Nový Jičín, jedná se o oficiální znělku Města Nový Jičín.
Oficiální znělkou města jsou zahajovány významné akce a také jednání Zastupitelstva města Nového Jičína.

 

Přílohy

SouborVelikost souboru
jpg Znak Nový Jičín (text nahoře) (jpg, 2 MB)
jpg Znak Nový Jičín (text vpravo) (jpg, 2 MB)
jpg Znak města Nový Jičín (text nahoře) (jpg, 2 MB)
jpg Znak města Nový Jičín (text vpravo) (jpg, 2 MB)
jpg Znak (jpg, 2 MB)
jpg Erb města Nový Jičín (text dole) (jpg, 2 MB)
jpg Erb černobílý (jpg, 2 MB)
jpg Erb (jpg, 2 MB)
wma Znělka (wma) (wma, 507 KB)
mp3 Znělka (mp3) (mp3, 745 KB)
pdf Logomanuál město Nový Jičín (pdf, 7 MB)