Starší ankety

Máte zájem o nádoby na tříděný a biologicky rozložitelný odpad?

 • Modrá nádoba na papír (79%, 52 Hlasy)
 • Žlutá nádoba na plast (92%, 61 Hlasy)
 • Nádoba na biologicky rozložitelný odpad (82%, 54 Hlasy)

Počet hlasujících: 66

Datum začátku: 1.3.2017 @ 0:00
Datum konce: 1.4.2017 @ 0:00


Kterému vybranému stromu dáte svůj hlas?

 • strom 1 - Tis červený – „tisíciletý tis“ (36%, 12 Hlasy)
 • strom 2 - Stará lípa v Kojetíně u naučné stezky (52%, 17 Hlasy)
 • strom 3 - Dub letní ve Smetanových sadech (12%, 4 Hlasy)

Počet hlasujících: 33

Datum začátku: 1.2.2017 @ 12:00
Datum konce: 28.2.2017 @ 23:59


Přejete si, aby město Nový Jičín učinilo změnu ve vysílání městského rozhlasu?

 • ANO, relace zcela zrušit. (67%, 633 Hlasy)
 • NE, ponechat ve stávajícím režimu (relace v pracovních dnech v 17 hodin). (12%, 114 Hlasy)
 • OMEZIT četnost relací jen na dvě týdně (např. pondělí a pátek). (21%, 200 Hlasy)

Počet hlasujících: 947

Datum začátku: 30.6.2016 @ 0:00
Datum konce: 31.7.2016 @ 23:59


Přejete si, aby město Nový Jičín o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu omezilo obecně závaznou vyhláškou používání hlučných strojů (pil, sekaček na trávu, brusek, křovinořezů atd.) ?

 • ANO, zakázat zcela. (45%, 566 Hlasy)
 • NE, ponechat beze změn. (18%, 229 Hlasy)
 • OMEZIT, v uvedené dny provádět pouze v době od 9 do 12 hodin. (4%, 48 Hlasy)
 • Používat hlučné stroje o sobotách ANO, o nedělích a státních svátcích NE (33%, 423 Hlasy)

Počet hlasujících: 1 266

Datum začátku: 30.6.2016 @ 0:00
Datum konce: 31.7.2016 @ 23:59