Smlouvy uzavřené městem


Centrální registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.).

Všechny smlouvy uzavřené městem od 1.7.2016, u nichž je dána zákonná povinnost uveřejnění, lze nalézt v centrálním registru smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/.


Smlouvy uzavřené městem do 30.6.2016

Smlouvy uzavřené v období od 1.1.2010 do 30.6.2016 jsou zveřejněny prostřednictvím elektronické evidence smluv přístupné z webových stránek města:

Návod na VÝBĚR ve smlouvách
Při „VÝBĚRU“ v zadávané položce použijete znak „*“ (hvězdička) tímto způsobem: Zadání znaku * (hvězdička) před řetězcem nebo za řetězcem znaků způsobí, že budou vyhledány položky, které obsahují zadaný řetězec. Např. když zadáte v položce „Název dodavatele“ „*T-mobile*“ (hvězdička T-mobile hvězdička) – vyhledají se záznamy, které v dané položce obsahují dodavatele T-mobile.