Rozvoj města


V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje Město Nový Jičín toto oznámení:

 

Zveřejnění záměru projektu:

Nákup ekologických autobusů pro MHD Nový Jičín

 

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je zakoupení čtyř elektrobusů, které přispějí ke snížení uhlíkové zátěže z městské autobusové dopravy, modernizují současný vozový park, zajistí bezbariérovost, větší bezpečí a komfort pro cestující, zatraktivní veřejnou autobusovou dopravu.

V případě dotazů se veřejnost může obracet na kontaktní osobu projektového záměru:
Ing. Eva Balarynová, referent veřejné správy, Tel.: 556 768 389, e-mail: ebalarynova@novyjicin-town.cz