Rezervace na úřad

Rezervace na úřad k vybraným agendám: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/obj/index.php?id=113

Fronty k činnostem a stav přepážek: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/mon/index.php?id=113


  • Objednání je možné provést ve volných termínech až na 30 dní dopředu.
  • Na konci on-line objednávky obdržíte číselný PIN kód. V objednaném termínu (nejdříve 15 minut před objednaným časem a nejpozději 15 minut po něm) se dostavte na příslušné pracoviště a PIN kód zadejte do stojanu vyvolávacího zařízení.
  • Po zadání PIN kódu budete přednostně vyvoláni na přepážku, proto si připravte všechny potřebné formuláře ještě před zadáním PINu.
  • Mimo uvedený interval (+/- 15 minut) program přidělený kód nezná a nemůže jej akceptovat. V takovém případě se přihlaste jako běžný neobjednaný klient o lístek s požadovanou činností a budete obslouženi v pořadí došlých klientů.
  • Pro každý Vámi požadovaný úkon je nutný samostatný pořadový lístek, tzn. jeden úkon = jedna objednávka.
  • Systém zjištění stavu na přepážkách je v provozu v úřední hodiny. Systém je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 sekund.