Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrační značka elektrického vozidla.

04. Základní informace k životní situaci

Žádost o vydání registrační značky na elektrické vozidlo („EL“).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Podání žádosti o vydáni registrační značky EL.
  • Registrační značka EL bude vydána do 15 dnů a při vydání je vlastník povinen předložit technický průkaz, osvědčení o registraci (malý technický průkaz) a registrační značky, pokud byly již vydány a doklad totožnosti.
  • Podmínkou pro vydání registrační značky EL je, že silniční vozidlo používá jako palivo elektrickou energii nebo vodík výlučně nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

07. Jakým způsobem můžeme zahájit řešení životní situace

Dostavit se na registr vozidel a předložit výše uvedené doklady.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.

V Novém Jičíně se jedná o Odbor dopravy, oddělení registru vozidel – odloučené pracoviště Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy, registr vozidel v úředních hodinách:
PO, ST:  08:00 – 11:00  12:00 – 17:00
ÚT, ČT:  08:00 – 11:00  12:00 – 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedeny v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o registraci  silničního vozidla do registru vozidel je k dispozici v čekárně nebo na přepážce, popř. na stránkách Ministerstva dopravy ČR – www.mdcr.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon spojený s vydáním registrační značky EL je bezplatný.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška 343/2014 Sb. o registraci vozidel

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

21. Nejčastější otázky

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace), je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení registru vozidel

26. Kontaktní osoba

Magda Radiměřská
Kateřina Turková
Kateřina Dobešová
Marcel Garčár

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.03.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Dle pokynu Ministerstva dopravy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace