Registrace nového vozidla

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrace nového vozidla.

04. Základní informace k životní situaci

Zápis vozidla do registru vozidel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Nový provozovatel, popř. nový provozovatel se souhlasem vlastníka, pokud není shodný s provozovatelem (leasingová společnost, …).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení technického průkazu, popř. COC list, originál zelené karty, dokladu totožnosti, v případě zastoupení ověřenou plnou moc.

07. Jakým způsobem můžeme zahájit řešení životní situace

Dostavit se na registr vozidel a předložit výše uvedené doklady.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.

V Novém Jičíně se jedná o Odbor dopravy, oddělení registru vozidel – odloučené pracoviště Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy, registr vozidel v úředních hodinách:
PO, ST:  08:00 – 11:00  12:00 – 17:00
ÚT, ČT:  08:00 – 11:00  12:00 – 15:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedeny v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o registraci silničního vozidla do registru vozidel je k dispozici v čekárně nebo na přepážce, popř. na stránkách Ministerstva dopravy ČR – www.mdcr.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Osobní, nákladní vozidla a traktory: 800,- Kč
  • Motocykl do 50 cm3: 300,- Kč
  • Motocykl nad 50 cm3: 500,- Kč
  • Přívěs do 750 kg: 500,- Kč
  • Přívěs nad 750 kg: 700,- Kč
  • Osoby s průkazem ZTP a ZTP/P jsou od poplatků osvobozeny

Poplatek lze hotově nebo platební kartou uhradit na pokladně MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška 343/2014 Sb. o registraci vozidel

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

21. Nejčastější otázky

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace), je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení registru vozidel

26. Kontaktní osoba

Bc. Libor Macíček

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Dle pokynu Ministerstva dopravy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace