Projekt KOMPLAN – KA 05 – Diskusní fóra (Práce v pracovních skupinách)

Cílem této KA je nejdříve na startu projektu revize struktury Pracovních skupin, sestavených mimo standardní proces komunitního plánování, z pracovníků obecních úřadů různých úrovní. Tyto pracovní skupiny budou poté pracovat na bázi Diskusních fór (DF), a to velmi úzce, aktivně a erudovaně s ústředním jednacím tématem – definicí potřeb v komunitní oblasti – tj. sociálních a souvisejících.  V práci DF preferujeme svobodné vyjadřování, koncensus  tzn. základní principy komunitního plánování.

V rámci procesu komunitního plánování fungují v Novém Jičíně 4 PS a takto budou nastavena i DF projektu:

  • péče o handicapované,
  • péče o seniory,
  • péče pro sociální začleňování,
  • péče o rodinu.

DF jsou tvořeny na principu triády – tj. 1. zastoupení zadavatele (vedoucí skupiny, sociální pracovník), 2. určení pracovníci poskytovatelů, 3. samozřejmě také uživatelů, případně dalších zájemců hájících zájmy uživatelů. DF řeší konkrétní problémy a úkoly, navrhuje priority a dává podněty a připomínky. Jednotlivé obce budou vyzvány, aby v případě zájmu, staly řádnými členy DF.

Dále bude na principu triády zřízena řídící skupina (ŘS), která je tvořena vedoucími jednotlivých pracovních skupin, koordinátorem KP, vedoucím odboru soc. věcí a metodickým místostarostou (starostou).

Řídící skupina bude vrcholným schvalujícím orgánem procesu KP, bude zastřešovat jak Diskusní fóra, tak Odbornou platformu, z jejich výstupů budou vycházet veškeré výstupní dokumenty procesu komunitního plánování pro rozhodnutí v orgánech města.

pdf Zápisy Péče o handicapované 2018 (pdf, 2 MB)
pdf Zápisy Péče o rodinu 2018 (pdf, 865 KB)
pdf Zápisy Péče o seniory 2018 (pdf, 1 MB)
pdf Zápisy Péče o sociální začleňování 2018 (pdf, 1 004 KB)
pdf Zápisy diskusních fór leden 2019 (pdf, 907 KB)
pdf Zápisy diskusních fór únor 2019 (pdf, 736 KB)