Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 519/Z21/2022 ze dne 13.06.2022 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

  • pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023 (pdf, 495 KB) (zveřejněno 17.06.2022)
    • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
    • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
    • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
    • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 01.09.2022 do 03.10.2022 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 03.10.2022 do 02.11.2022 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2022 do 30.10.2022. (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

Lhůta pro podávání žádosti o dotaci: od 01.08.2022 do 30.09.2022


Schválené programové dotace 2022/2023:

 

Publikováno: 16.06.2022 (12:32)