Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 519/Z21/2022 ze dne 13.06.2022 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

 • pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023 (pdf, 495 KB)
  • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
  • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
  • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 01.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 01.10.2022

 • Kulturní památky

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 01.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 01.10.2022

  • Sociální oblast

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 01.09.2022 do 01.10.2022 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 01.10.2022 do 31.10.2022 (podprogramy A, D, E).

 • Hospic

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 01.10.2022

 • Životní prostředí
  • A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín
  • B. Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 01.10.2022. (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

Lhůta pro podávání žádosti o dotaci: od 01.08.2022 do 30.09.2022


Schválené programové dotace 2022/2023:

 

Publikováno: 16.06.2022 (12:32)