Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 352/Z16/2021 ze dne 14.06.2021 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.
  • rtf Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2022 (rtf, 285 KB)
    • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
    • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
    • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
    • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.10.2021 do 31.10.2021 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021. (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

  • Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post

Program letos nebude realizován.

 

Publikováno: 29.06.2021 (12:37)