Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 212/Z10/2020 ze dne 15.06.2020 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.
 • pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 20 MB)
  • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
  • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
  • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

 • Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek

Program letos nebude realizován.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.10.2020 do 31.10.2020 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2020 do 30.09.2020 (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

 • Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post

Program letos nebude realizován.


Schválené programové dotace 2020/2021: