Programové dotace 2019/2020 – přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 84/Z4/2019 ze dne 03.06.2019 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.
 • Program města Nový Jičín na podporu sportu
  • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
  • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
  • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

 • Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
  • A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
  • B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
  • C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
  • D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních
  • E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u podprogramu A, D, E: od 01.10.2019 do 31.10.2019.
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u podprogramu B, C: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2019 do 30.09.2019 (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě,
že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2019 do 30.09.2019.