Programové dotace 2018/2019 – přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 513/22/2018 ze dne 07.06.2018 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

 • Program města Nový Jičín na podporu sportu
  • A: Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B: Podpora výkonnostního sportu mládeže do 20-ti let
  • C: Podpora ostatního sportu mládeže do 20-ti let
  • D: Podpora výkonnostního sportu dospělých nad 20 let
  • E: Podpora ostatního sportu dospělých nad 20 let
  • F: Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

 • Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
  • A: Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
  • B: Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
  • C: Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
  • D: Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních
  • E: Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u Podprogramů A, D a E: od 01.10.2018 do 31.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci  u Podprogramů B a C: od 01.09.2018 do 30.09.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2018 do 30.09.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2018 do 01.10.2018
(nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v Podprogramu do trvalého provozu, v případě, že bude zařízení příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2018 do 30.09.2018.