Profil zadavetele

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Zveřejňování veřejných zakázek Města Nový Jičín v souladu se zákonem č.137/2006 Sb je řešeno pomocí aplikací SOFTENDER (do 31. 3. 2016) a EZAK (od 1. 4. 2016).