Právní stav po Změně č. 3 Územního plánu Nový Jičín

I. ÚZEMNÍ PLÁN
Textová část
pdf I.A Textová a tabulková část (pdf, 1 MB)
Grafická část
pdf I.B.a) Výkres základního členění území (pdf, 16 MB)
pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 21 MB)
pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 16 MB)
II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 27 MB)