Právní stav po Změně č. 2 Územního plánu Nový Jičín

Textová část
pdf I.A. Textová a tabulková část (pdf, 1 005 KB)
Grafická část
pdf I.B.a) Výkres základního členění (pdf, 14 MB)
pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 18 MB)
pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 13 MB)
pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 24 MB)
II.B.d) Doplňující výkresy: pdf d.1) Výkres dopravy (pdf, 20.19 MB kB) (pdf, 20 MB)