Pracovní skupiny

RM zřídila od 19. 1. 2017 poradní sbor odborníků a specialistů k problematice záměru rekonstrukce Hücklových vil ve složení:

  • předseda: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města,
  • Mgr. Pavel Bártek, člen RM,
  • Ing. Jiří Dudek, památkář,
  • Ing. arch. Kamil Mrva,
  • Mgr. Jan Zemánek,
  • prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.,
  • Ing. arch. Václav Zemánek, CSc.,
  • tajemník: Bc. Kateřina Imrýšková