Posouzení proveditelnosti urb. studie zástavby RD Nový Jičín – Žilina „Za Střelnicí“

pdf 1. Průvodní technická zpráva (pdf, 5 MB)
pdf 2. Situace širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf 3. Koordinační situace stavby (pdf, 11 MB)
pdf 4. Situace pozemkových vztahů (pdf, 9 MB)
pdf 5. Vzorový příčný řez (pdf, 2 MB)
pdf 6. Vzorový řez – uložení sítí (pdf, 1 MB)
pdf 7. Výpis dotčených parcel (pdf, 980 KB)