Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací uvedený v §5 tohoto zákona. Přesnou struktury zveřejňovaných informací pak stanovuje vyhláška č. 442/2006 Sb.

pdf Směrnice 1/2016 k poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., O svobodném přístupu k informacím (pdf, 6 MB)
pdf Příloha č. 1 Směrnice č. 1/2016 – sazebník úhrad za poskytnutí informace (pdf, 52 KB)
pdf Příloha č. 2 Směrnice č. 1/2016 – zpráva o poskytnuté informaci (pdf, 36 KB)
pdf Příloha č. 3 Směrnice č. 1/2016 – formulář žádosti o informace (pdf, 55 KB)