Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací uvedený v §5 tohoto zákona. Přesnou struktury zveřejňovaných informací pak stanovuje vyhláška č. 442/2006 Sb.