Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2023

Předmět žádosti:
Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Nový Jičín na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů je žádána pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury).

Poskytnutá informace:
Dne 18.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním do datové schránky. Viz příloha.

Přílohy:
pdf Poskytnutí informace na žádost čj. 8694/2023/ORI-Pos (pdf, 604 KB)

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 18.01.2023


Předmět žádosti:
Žádost o vysvětlení pojmu vlastnictví mostního objektu z pohledu soukromého vlastníka.

Poskytnutá informace:
Odpověď (viz příloha) byla tazateli zaslána 17.01.2023 datovou schránkou dle jeho požadavku.

Přílohy:
pdf Odpověď (pdf, 494 KB)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Pišteková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí kopie platného kanalizačního řádu v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu, zaslána kopie dokumentu obsahující požadovanou informaci.

Přílohy:
pdf Odpoved_17_01_2023 (pdf, 374 KB)
pdf Kanalizacni_rad_Stranik (pdf, 1 001 KB)

Zpracovala:
Ing. Bc. Aneta Fojtíková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2022 do 31.12.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 05.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 05.01.2023