Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci k investičním plánům pro rok 2022 týkající se pozemních staveb (budov).

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta-viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis Č.j.MUNJ-2773/2022/OKVM-Ve (pdf, 159 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, dne 11.01.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2021 do 31.12.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 10.01.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.01.2022