Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požádal o následující informace:

  1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátor) P. V.
  2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) P. V.
  3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s P. V. ve výše uvedené věci.
  4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018.

Poskytnutá informace:
V souladu s tímto zákonem Vám k Vaší žádosti sdělujeme následující:
ad 1)      Městský úřad Nový Jičín pana P. V. na žádnou svou akci v minulosti nevyužil.
ad 2)      Městský úřad Nový Jičín neuvažoval o využití služeb pana P. V.
ad 3)      Městský úřad Nový Jičín nedisponuje žádnou smlouvou o dílo či jinou písemnost s panem P. V.
ad 4)      Počet obyvatel města Nový Jičín k 31.12.2018 je 24 107.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 3.1.2019