Platby a poplatky


Místní poplatek za komunální odpad v roce 2017

Sazba:

 • částka: 552,00 Kč/občan/rok

Splatnost:

 • splatnost jednorázově k 30. 6. 2017

Možnosti úhrady poplatku:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1
 • bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi.
 • uvádějte, prosím, variabilní symbol z důvodů správného přiřazení platby k Vašemu platebnímu předpisu
  • každý poplatník má přidělen jeden variabilní symbol (VS) po celou dobu poplatkové povinnosti
  • VS je desetimístný, začíná trojčíslím 902
  • pokud VS neznáte, kontaktujte telefonicky, emailem nebo osobně finanční odbor, paní Ivanu Langerovou, budova radnice Masarykovo nám., dveře č. 107, tel: 556 768 215, e-mail: ilangerova@novyjicin-town.cz

Místní poplatek ze psů v roce 2017

Sazba:

 • u poplatníka trvale bydlícího v bytovém domě 1000,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 1800,00 Kč/rok
 • v rodinném domě 300,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 400,00 Kč/rok
 • u poživatelů invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, v bytovém domě 200,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 300,00 Kč/rok
 • u poživatelů invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, v domě 150,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 200,00 Kč/rok

Splatnost:

 • jednorázově, do 31.3. daného kalendářního roku
 • ve dvou splátkách, a to do 31.3. a 30.9. daného kalendářního roku

Možnosti úhrady poplatku:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1
 • bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • uvádějte, prosím, variabilní symbol z důvodů správného přiřazení platby k Vašemu platebnímu předpisu
  • každý poplatník má přidělen jeden variabilní symbol (VS) po celou dobu poplatkové povinnosti
  • VS je desetimístný, začíná trojčíslím 904
  • pokud VS neznáte, kontaktujte telefonicky, emailem nebo osobně finanční odbor, paní Mgr. Martinu Ryndovou, budova radnice Masarykovo nám., dveře č. 111, tel: 556 768 383, e-mail: mryndova@novyjicin-town.cz

Související odkazy a dokumenty: