Místní poplatky

Na této a následujících stránkách najdete základní informace k uhrazení místních poplatků:

  • místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
  • místního poplatku ze psů.

Ke zjištění variabilního symbolu zadejte svoje rodné číslo nebo IČ. Aplikace pracuje s databází poplatníků se stavem ke dni 09.02.2022.

V případě dalších informací k místním poplatkům kontaktujte finanční odbor, paní Ivanu Langerovou ohledně místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (tel. 556 768 215, e-mail: ivana.langerova@novyjicin.cz, budova radnice Masarykovo nám. 1/1, dveře č. 107), pro informace k místnímu poplatku ze psů Janu Řehořovou (tel. 556 768 383, e-mail: jana.rehorova@novyjicin.cz, budova radnice Masarykovo nám. 1/1, dveře č. 111).


Zadejte rodné číslo (bez lomítka) nebo IČO:

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Využitý osobní údaj ve formě rodného čísla nebo IČ není archivován, není archivováno ani použití aplikace ke zjištění variabilního symbolu.