Místní poplatky

Na této a následujících stránkách najdete základní informace k uhrazení místních poplatků:

 • místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • místního poplatku ze psů

Ke zjištění variabilního symbolu zadejte svoje rodné číslo nebo IČ. Aplikace pracuje s databází poplatníků se stavem ke dni 01.05.2017.

V případě dalších informací k místním poplatkům kontaktujte finanční odbor, paní Ivanu Langerovou ohledně místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů komunální odpad (tel: 556 768 215, e-mail: ivana.langerova@novyjicin.cz, budova radnice Masarykovo nám. 1/1, dveře č. 107), pro informace k místnímu poplatku ze psů Lenku Petříčkovou (tel: 556 768 383, e-mail: lenka.petrickova@novyjicin.cz, budova radnice Masarykovo nám. 1/1, dveře č. 107).

 


Zadejte rodné číslo nebo IČ:

[insert_php]
if ($_POST[„rc_ic“]){
$rc_ic=$_POST[„rc_ic“];

$servername = „uvdb3.active24.com“;
$username = „njwebapcz“;
$password = „RrhASP4a“;
$dbname = „njwebapcz“;

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(„Connection failed: “ . $conn->connect_error);
}

$sql = „SELECT * FROM poplatky WHERE poplatky_rc=$rc_ic OR poplatky_ic=$rc_ic“;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
if ($zobrazeni < 1) {
if ($row[„poplatky_rc“]==$rc_ic) {echo „Údaje k platbě pro RČ: “ . $rc_ic . „
„;}
if ($row[„poplatky_ic“]==$rc_ic) {echo „Údaje k platbě pro IČ: “ . $rc_ic . „
„;}
$zobrazeni= $zobrazeni + 1;
echo “

  • „;

 

  • }

 

  • $variabilni_symbol=10000000*$row[„poplatky_kod“]+$row[„poplatky_poradi_vs“];

 

  • if ($row[„poplatky_kod“]==902) {echo “

  • variabilní symbol: “ . $variabilni_symbol . „ (místní poplatek za ‚komunální odpad’, základní sazba pro rok 2017 činí 552 Kč)

„;}
if ($row[„poplatky_kod“]==904) {echo “

  • variabilní symbol: “ . $variabilni_symbol . „ (místní poplatek ze psů)

„;}
}
echo “

 • bankovní účet: 19-326801/0100

„;
}
else {
echo „Pro rodné číslo / IČ „. $rc_ic .“ není v databázi záznam pro platbu.“;
}
$conn->close();
};
[/insert_php]


Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Využitý osobní údaj ve formě rodného čísla nebo IČ není archivován, není archivováno ani použití aplikace ke zjištění variabilního symbolu.