Participativní rozpočet

Ročník 2022

Město Nový Jičín vyhlásilo pátý ročník výzvy „Projekty pro Nový Jičín 2022“ – tentokrát s navýšeným rozpočtem na projekty

Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2022 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2022“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležitémohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice města se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. V předešlých letech byla pro tuto výzvu opakovaně stanovena celková alokace ve výši 200.000 Kč vč. DPH a občané mohli předkládat projekty s maximálními náklady ve výši 100.000 Kč vč. DPH. Letošní ročník má oba tyto limity navýšeny – celkově je pro projekty občanů vyhrazena částka 400.000 Kč vč. DPHnáklady na realizaci jednotlivých projektů mohou být až 200.000 Kč vč. DPH.

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

  • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
  • Být fyzická osoba starší 15 let/být zástupcem spolku s působností na území města
  • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
  • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 200 000 Kč. 

Jak to bude probíhat?

Výzva Projekty pro Nový Jičín 2022 bude otevřena pro podání projektů občanů v souladu s pravidly této metodiky od 5. ledna 2022 do 11. února 2022. V tomto období je doporučeno záměry konzultovat na MěÚ. Po podání návrhů bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě, že projekt splní formální náležitosti výzvy, bude předložen k hodnocení příslušným odborům MěÚ a dle potřeby budou probíhat konzultace s předkladatelem týkající se postupu při případné realizaci projektu. V případě, že po hodnocení odborů a případných potřebných úpravách je projekt zaměstnanci MěÚ vyhodnocen jako realizovatelný, postupuje do hlasování. Všechny projekty budou zároveň předloženy Komisi Zdravého města a MA21, a to v rámci veřejného projednání, na kterém budou jednotliví předkladatelé prezentovat své projekty. Hlasování veřejnosti o finálních projektech bude následně probíhat od 17.05.2022 do 31.05.2022. V případě, že do hlasovací fáze postoupí takový pročet projektů, u nichž je součet nákladů pokryt alokací výzvy, hlasování se nekoná. Realizace projektů, které budou mít nejvíce hlasů, bude schválena RM a následně proběhne nejpozději do konce roku 2023.

V případě zájmu o předložení projektu nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2022“ je referentka Odboru rozvoje a investic Mgr. Lucie Hrdličková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; e-mail: lucie.hrdlickova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná emailová rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; e-mail: jitka.pospisilova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 368). Níže najdete veškeré související dokumenty (informace o výzvě a formulář pro předložení projektu včetně povinných příloh).

Dokumenty ke stažení:

Ročník 2021

V roce 2021 své návrhy předložilo 6 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly vybrány k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2020

V roce 2020 své návrhy předložili 3 předkladatelé, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly doporučeny k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:

  • Květnaté louky
  • Mobilní zastřešení – Straník

Ročník 2019

V roce 2019 své návrhy předložilo 7 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města a MA21 postoupily do finále 3 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2018

Do prvního ročníku byly přihlášeny 4 projekty, všechny postoupily k hlasování a nakonec byly touto cestou vybrány 2 s nejvyšším počtem k realizaci.

Vítězné projekty: