Participativní rozpočet

Ročník 2020

Příjem návrhů do letošní výzvy je ukončen

Dne 29. února 2020 byl ukončen příjem návrhů do letošní výzvy Projekty pro Nový Jičín 2020. Předloženy byly celkem 3 projekty, aktuálně probíhá hodnocení projektů příslušnými odbory MěÚ.

Město Nový Jičín vyhlásilo třetí ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem „Projekty pro Nový Jičín 2020“.

Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2020 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2020“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice města se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

Co je Participativní rozpočet?

 • možnost zejména pro občany města rozhodnout, co by se v jejich okolí mělo změnit
 • příležitost pro občany spolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města Nový Jičín a zlepšení života ve městě
 • příležitost pro ty, kteří mají chuť si tak trochu zkusit, jaké je to navrhnout např. opravu kapličky od nápadu až po realizaci
 • nový způsob, jak může město získat náměty na možné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které mohou ve výsledku znamenat mnoho pro ty, kteří v daném místě žijí či jím procházejí cestou do práce, do školy atd.

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

 • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
 • Být starší 15 let
 • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
 • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 100 000 Kč. Na projekty participativního rozpočtu v roce 2020 zastupitelstvo města vyčlenilo částku 200 000 Kč.

Jak to bude probíhat?
Občané mohou své nápady předkládat od 2. ledna do 29. února 2020. Po podání návrhů bude probíhat posuzování Vašich projektů a bude hodnocena jejich realizovatelnost a kvalita zpracování návrhu včetně povinných příloh. V případě, že projekt bude posouzen jako realizovatelný a postoupí dále, bude jej předkladatel prezentovat na veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21 (termín bude upřesněn), kde budou mít členové komise prostor dát předkladatelům doplňující otázky k jejich projektům. Na jednání komise její členové prostřednictvím hlasování rozhodnou, které projekty postoupí do veřejného hlasování. Předkladatelé návrhů, jejichž návrhy do finále nepostoupí, obdrží písemné vyjádření k této skutečnosti. Veřejné hlasování veřejnosti o finálních projektech bude následně probíhat od 6. do 19. dubna 2020. Vítězné projekty, které bude město realizovat, budou představeny veřejnosti na Veřejném fóru 22. dubna 2020.

Dokumenty ke stažení:

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2020“ je referentka Odboru rozvoje a investic Mgr. Lucie Hrdličková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; e-mail: lucie.hrdlickova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucím Oddělení investic Ing. Michalem Hubem (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; e-mail: michal.hub@novyjicin.cz, tel.: 556 768 223).

Ročník 2019

V roce 2019 své návrhy předložilo 7 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města a MA21 postoupily do finále 3 projekty.

Vítězné projekty:

 • Generace v pohybu – venkovní fitness (realizováno březen 2020)
 • Venkovní čítárna ve Smetanových sadech

Ročník 2018

Do prvního ročníku byly přihlášeny 4 projekty, všechny postoupily k hlasování a nakonec byly touto cestou vybrány 2 s nejvyšším počtem k realizaci.

Vítězné projekty:

 • Na Svinec (realizováno podzim 2018)
 • Hřiště pro malé i velké sviště (realizováno podzim 2018)