Participativní rozpočet

Město Nový Jičín vyhlašuje druhý ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem „Projekty pro Nový Jičín 2019“.

„V loňském roce se Nový Jičín přidal k městům, kde o části rozpočtů rozhodují občané – ti mohli podat své návrhy na zlepšení života ve městě. Na projekty participativního rozpočtu bylo vyčleněno 200 000 Kč. Po formální kontrole a hlasování, které probíhalo na Veřejném fóru a také prostřednictvím internetové ankety, byly podpořeny 2 projekty. Nejvyšší počet hlasů obdržel projekt „Dětské hřiště (Hřiště pro malé i velké sviště)“, díky finančnímu příspěvku tak vzniklo vedle ZŠ Galaxie a RC Provázek hřiště s herními prvky pro pohyb a zábavu dětí všech věkových kategorií. Druhým podpořeným projektem byl projekt „Na Svinec“, jehož cílem je přimět veřejnost hravou a zdravě soutěživou formou k pohybu. Od prosince 2018 se tak každý může zapojit a soutěžit v počtu výstupů na Svinec (pro evidenci výstupů jsou použity elektronické snímače otisků prstů – jeden snímač je na náměstí a druhý na Chatě Svinec.“

Jaké nápady ožijí v roce 2019? To je jen na vás – vy můžete projekty podávat a vy, občané města Nový Jičín, budete posléze hlasovat o tom, které nápady budou finančně podpořeny. Projekty podávejte od 21. 1. 2019 do 15. 3. 2019. Po podání návrhů bude probíhat posuzování projektů a bude hodnocena jejich reálnost a finanční stránka. V případě, že daný projekt postoupí do hlasovací fáze, bude prezentován na Veřejném fóru, které proběhne 25. 4. 2019. Následně dojde k veřejnému hlasování, ve kterém občané rozhodnou, které projekty budou realizovány. Po vyhodnocení město zrealizuje vítězné návrhy, které budou sloužit všem občanům města. Kompletní podmínky výzvy najdete níže v dokumentu „VÝZVA Projekty pro Nový Jičín“, jako průvodce vyplnění žádosti doporučujeme použít „Příručku Projekty pro Nový Jičín“.

Co je Participativní rozpočet?

  • možnost zejména pro občany města rozhodnout, co by se v jejich okolí mělo změnit
  • příležitost pro občany spolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města Nový Jičín a zlepšení života ve městě
  • příležitost pro ty, kteří mají chuť si tak trochu zkusit, jaké je to navrhnout např. opravu kapličky od nápadu až po realizaci
  • nový způsob, jak může město získat náměty na možné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které mohou ve výsledku znamenat mnoho pro ty, kteří v daném místě žijí či jím procházejí cestou do práce, do školy atd.

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

  • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
  • Být starší 15 let
  • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
  • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 100 000 Kč. Na projekty participativního rozpočtu v roce 2019 zastupitelstvo města vyčlenilo částku 200 000 Kč.

Předkládat projekt lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele. Informace, jak správně formulář vyplnit, najdete níže v příručce „Jak na to“, která je společně s povinnými přílohami v sekci „Dokumenty ke stažení“ níže na této stránce.

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2019“ je referentka kanceláře úřadu Mgr. Lucie Hrdličková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; email: lhrdlickova@novyjicin-town.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucím Oddělení investic Ing. Michalem Hubem (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; email: mhub@novyjicin-town.cz, tel: 556 768 223).

Dokumenty ke stažení: