Participativní rozpočet

Ročník 2021

Známe vítězné Projekty pro Nový Jičín 2021

V roce 2021 své návrhy předložilo 6 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly doporučeny k realizaci 2 projekty. Realizace projektů bude schválena Radou města.

Na podrobné informace k projektům včetně projektů a jejich hodnocení ke stažení se můžete podívat zde v samostatné zprávě.

Vítězné projekty:

  • Discgolf arény pro město Nový Jičín
  • Novojičínské houpačky

Své projekty předložilo 6 předkladatelů

V pondělí 15. února 2021 byl ukončen příjem návrhů do 4. ročníku výzvy Projekty pro Nový Jičín 2021. Možnost předložit návrhy na vylepšení života ve městě využilo 6 občanů – ti předložili projekty v celkové předpokládané hodnotě ve výši 444 500 Kč. Projekty byly podrobeny kontrole formálních náležitostí a aktuálně byly předloženy dotčených odborům MěÚ k hodnocení.

Město Nový Jičín vyhlásilo již čtvrtý ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem „Projekty pro Nový Jičín 2021“.

Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2021 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2021“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Radnice města se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Občané díky výzvě mají možnost předložit nápady na konkrétní projekty pro město Nový Jičínspolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města Nový Jičín a zlepšení života ve městě. V minulosti bylo prostřednictvím participativního rozpočtu podpořeno např. vybudování hřiště s fitness prvky před SVČ Fokus, zřízení čtecího koutku ve Smetanových sadech či pořízení mobilního zastřešení do místní části Straník (o vítězích předešlých ročníku viz níže).

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

  • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
  • Být fyzická osoba starší 15 let/být zástupcem spolku s působností na území města
  • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
  • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 100 000 Kč. Na projekty participativního rozpočtu v roce 2020 zastupitelstvo města vyčlenilo částku 200 000 Kč.

Jak to bude probíhat?
Občané mohou své projekty předkládat od 4. ledna 2021 do 15. února 2021. Po podání návrhů bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, bude probíhat hodnocení příslušnými odbory MěÚ a konzultace s předkladatelem týkající se postupu při případné realizaci. V případě, že projekt bude posouzen jako realizovatelný a postoupí dále, bude jej předkladatel (nebo jím pověřený zástupce) prezentovat na veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21 (termín bude upřesněn), kde budou mít členové komise prostor dát předkladatelům doplňující otázky k jejich projektům. Na jednání komise její členové prostřednictvím hlasování rozhodnou, které projekty postoupí do veřejného hlasování. Předkladatelé návrhů, jejichž návrhy do finále nepostoupí, obdrží písemné vyjádření k této skutečnosti. Veřejné Hlasování veřejnosti o finálních projektech bude následně probíhat od 01.06.2021 do 15.06.2021 . V případě, že do hlasovací fáze postoupí takový pročet projektů, u nichž je součet nákladů pokryt alokací výzvy, hlasování se nekoná. Realizace projektů, které budou mít nejvíce hlasů, bude schválena RM.

Dokumenty ke stažení:

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2021“ je referentka Odboru rozvoje a investic Mgr. Lucie Hrdličková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; e-mail: lucie.hrdlickova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná emailová rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucím Oddělení investic Ing. Michalem Hubem (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; e-mail: michal.hub@novyjicin.cz, tel.: 556 768 223).


Ročník 2020

V roce 2020 své návrhy předložili 3 předkladatelé, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly doporučeny k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:

  • Květnaté louky
  • Mobilní zastřešení – Straník

Ročník 2019

V roce 2019 své návrhy předložilo 7 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města a MA21 postoupily do finále 3 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2018

Do prvního ročníku byly přihlášeny 4 projekty, všechny postoupily k hlasování a nakonec byly touto cestou vybrány 2 s nejvyšším počtem k realizaci.

Vítězné projekty: