Participativní rozpočet

Rozhodněte, který návrh oživí město

V průběhu února a března mohli lidé předkládat návrhy na zlepšení života v Novém Jičíně a ovlivnit tak podobu veřejného prostoru. Sešlo se celkem 7 návrhů různého zaměření (např. sportovní vyžití ve městě, úprava veřejného prostranství či návrhy na zcela nové možnosti trávení volného času). Po hodnocení příslušnými odbory a Komisí Zdravého města a MA 21, postoupily do finále k hlasování 3 projekty, které byly vyhodnoceny jako realizovatelné a pro město prospěšné.

Záměrem projektu Generace v pohybu – venkovní fitness je vybudování hřiště s cvičebními prvky přes SVČ Fokus – projekt slouží na podporu pohybové aktivity a zdravého životního stylu všech věkových kategorií občanů města Nového Jičína a jeho blízkého okolí, a zároveň jako prevence před civilizačními nemocemi způsobenými sedavým chováním. V případě realizace projektu BBQ grill – trávení volného času by byl Areál zdraví na Skalkách rozšířen o 2 stacionární grily, díky čemuž by všichni občané, kteří mají rádi grilování, ale nemají vlastní zahradu, měli k dispozici kvalitní zázemí pro pořádání pikniků a grilovaček. Dle třetího návrhu s názvem Venkovní čítárna ve Smetanových sadech by byly Smetanovy sady rozšířeny o sdílenou knihovnu a 5 m dlouhý a 1,5 m široký relaxační prvek.

Které nápady budou nakonec realizovány? To je na občanech Nového Jičína a místních částí – právě jejich hlasy rozhodnou. Nyní za sebou mají projekty 1. fázi hlasování, která proběhla na Veřejném fóru 2019. 2. fáze hlasování bude probíhat elektronicky, a to v období od 6. do 25. května. Níže si můžete prohlédnout jednotlivé projekty a zde můžete hlasovat.

Projekty pro Nový Jičín:

HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH PRO NOVÝ JIČÍN

Město Nový Jičín vyhlašuje druhý ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem „Projekty pro Nový Jičín 2019“.

„V loňském roce se Nový Jičín přidal k městům, kde o části rozpočtů rozhodují občané – ti mohli podat své návrhy na zlepšení života ve městě. Na projekty participativního rozpočtu bylo vyčleněno 200 000 Kč. Po formální kontrole a hlasování, které probíhalo na Veřejném fóru a také prostřednictvím internetové ankety, byly podpořeny 2 projekty. Nejvyšší počet hlasů obdržel projekt „Dětské hřiště (Hřiště pro malé i velké sviště)“, díky finančnímu příspěvku tak vzniklo vedle ZŠ Galaxie a RC Provázek hřiště s herními prvky pro pohyb a zábavu dětí všech věkových kategorií. Druhým podpořeným projektem byl projekt „Na Svinec“, jehož cílem je přimět veřejnost hravou a zdravě soutěživou formou k pohybu. Od prosince 2018 se tak každý může zapojit a soutěžit v počtu výstupů na Svinec (pro evidenci výstupů jsou použity elektronické snímače otisků prstů – jeden snímač je na náměstí a druhý na Chatě Svinec).“

Jaké nápady ožijí v roce 2019? To je jen na vás – vy můžete projekty podávat a vy, občané města Nový Jičín, budete posléze hlasovat o tom, které nápady budou finančně podpořeny. Projekty podávejte od 21. 1. 2019 do 15. 3. 2019. Po podání návrhů bude probíhat posuzování projektů a bude hodnocena jejich reálnost a finanční stránka. V případě, že daný projekt postoupí do hlasovací fáze, bude prezentován na Veřejném fóru, které proběhne 25. 4. 2019. Následně dojde k veřejnému hlasování, ve kterém občané rozhodnou, které projekty budou realizovány. Po vyhodnocení město zrealizuje vítězné návrhy, které budou sloužit všem občanům města. Kompletní podmínky výzvy najdete níže v dokumentu „VÝZVA Projekty pro Nový Jičín“, jako průvodce vyplnění žádosti doporučujeme použít „Příručku Projekty pro Nový Jičín“.

Co je Participativní rozpočet?

  • možnost zejména pro občany města rozhodnout, co by se v jejich okolí mělo změnit
  • příležitost pro občany spolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města Nový Jičín a zlepšení života ve městě
  • příležitost pro ty, kteří mají chuť si tak trochu zkusit, jaké je to navrhnout např. opravu kapličky od nápadu až po realizaci
  • nový způsob, jak může město získat náměty na možné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které mohou ve výsledku znamenat mnoho pro ty, kteří v daném místě žijí či jím procházejí cestou do práce, do školy atd.

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

  • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
  • Být starší 15 let
  • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
  • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 100 000 Kč. Na projekty participativního rozpočtu v roce 2019 zastupitelstvo města vyčlenilo částku 200 000 Kč.

Předkládat projekt lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele. Informace, jak správně formulář vyplnit, najdete níže v příručce „Jak na to“, která je společně s povinnými přílohami v sekci „Dokumenty ke stažení“ níže na této stránce.

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2019“ je referentka kanceláře úřadu Mgr. Lucie Hrdličková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; e-mail: lhrdlickova@novyjicin-town.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucím Oddělení investic Ing. Michalem Hubem (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; e-mail: mhub@novyjicin-town.cz, tel.: 556 768 223).

Dokumenty ke stažení: