Památková péče

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

pdf Základní informace o programu (pdf, 157 KB)
Soubory ke stažení
pdf Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2021 (pdf, 402 KB)
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2021 (docx)
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2021 (xlsm)
pdf Legenda k vlastnictví (pdf, 145 KB)
docx Vzor plné moci (docx, 23 KB)
pdf Transparent programu (pdf, 164 KB)
pdf Formulář č. 4 – prohlášení o nedostatku finančních prostředků (pdf, 154 KB)
pdf Formulář vyúčtování příspěvku z programu na rok 2021 (pdf, 174 KB)
pdf Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2021 (pdf, 168 KB)
pdf Vyhlášení programu pro rok 2021 (pdf, 223 KB)
pdf Zásady programu pro rok 2021 (pdf, 230 KB)

Ostatní žádosti a formuláře týkající se státní památkové péče naleznete zde a na webu Ministerstva kultury ČR.