Památková péče

Dotační program – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

pdf Základní informace o programu (pdf, 144 KB)
Soubory ke stažení
pdf Formulář žádosti (pdf, 2 MB)
docx Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2020 (docx, 57 KB)
docx Formulář č. 4 – prohlášení o nedostatku finančních prostředků (docx, 26 KB)
docx Vzor plné moci (docx, 22 KB)
docx Legenda k vlastnictví (docx, 18 KB)
pdf Formulář vyúčtování příspěvku z programu na rok 2020 (pdf, 169 KB)
pdf Vyhlášení programu na rok 2020 (pdf, 216 KB)
docx Zásady Programu na rok 2020 (docx, 31 KB)

Ostatní žádosti a formuláře týkající se státní památkové péče naleznete zde a na webu Ministerstva kultury ČR.