Veřejná fóra 2017–2019

V Novém Jičíně se konala již 3 Veřejná fóra, jejichž záměrem bylo získat co možná nejširší zpětnou vazbu od občanů k dalšímu rozvoji města. Níže najdete informace k jednotlivým ročníkům.

Veřejné fórum 2017

První Veřejné fórum s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“ se konalo 16. května 2017 v SVČ Fokus a účastnilo se jej 93 občanů. S organizací a záměrem celé akce přítomné seznámil politik Zdravého města a místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka, programem následně provázela Ing. Dana Diváková. Aktuálně realizované a plánované investiční akce města přítomným odprezentovala Ing. Olga Veverková.

Své návrhy mohli občané předkládat u 7 tematických stolů, ze kterých vzešlo celkem 14 návrhů, o kterých pak hlasovali občané (na místě konání akce a následně prostřednictvím ankety) a které byly zároveň diskutovány na setkání Komise Zdravého města a MA21.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 9 příležitostmi:

 • Vybudovat síť přírodních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit „single trail centrum Čerťák“
 • Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)
 • Ozelenit náměstí, především stromy
 • Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
 • Vytvořit koncepci parkování ve městě
 • Zajistit brigády pro mládež
 • Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
 • Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
 • Pořádat diskotéky pro mládež

Související odkazy:

Veřejné fórum 2018

Druhé Veřejné fórum se v Novém Jičíně konalo 15. května 2018, i tentokrát bylo záměrem získat podněty k dalšímu rozvoji města od jeho občanů. Zároveň se přítomni dozvěděli, jakého pokroku se podařilo dosáhnout u příležitostí, které byly zvoleny jako prioritní v předešlém roce. Nově byl mezi tematické stoly zařazen také stůl pro mládež, která tak mohla také předložit své náměty.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 12 příležitostmi:

 • Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák
 • Vybudování pump tracku
 • Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)
 • Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí
 • Revitalizace okolí tokůPoradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a zdravotně postižené)
 • Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince (U křížku)
 • Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů, zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i jazykovými olympiádami apod.)
 • Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla)
 • Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní – konkrétně před vchodem pro žáky a u Budovatelů 11
 • Zajištění možnosti parkování kol u škol
 • Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)

Související odkazy:

Veřejné fórum 2019

Zatím poslední Veřejné fórum se konalo 25. dubna 2019. V úvodu akce, kterou provázel Ing. Aleš Dresler, Ph.D., zaznělo shrnutí, v jaké fázi realizace jsou podněty získané z předešlých let.V rámci doprovodného programu byla pro účastníky připravena také tombola a součástí fóra byla také prezentace projektů podaných do participativního rozpočtu v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019 a hlasování o nich.

Ověřené návrhy byly následně předloženy Radě města a Zastupitelstvu, které schválilo, že se nadále bude zabývat těmito 11 příležitostmi:

 • Komplexní úprava Smetanových sadů
  • Nebyla schválena druhá část původního návrhu, tj. komplexní úprava Žerotínského parku, protože park u Žerotínského zámku není majetkem města.
 • Oživení náměstí zelení
 • Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.)
 • Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • Postavení víceúčelové sportovní haly
 • Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína
 • Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus
 • Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně v případě, že jeho bude jeho výstavba doporučena v rámci vypracované Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (KSD)
  • Návrh byl doplněn o doporučení vybudovat parkovací dům za okolnosti, že toto doporučení vzejde z Koncepce statické dopravy (KSD), která by měla být vypracována do konce roku 2019 a u níž je jedním z hlavních požadavků právě prověření možnosti vybudování parkovacího domu
 • Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi
 • Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

Související odkazy: