Organizační řád

 

Organizační řád je základní organizační normou Města Nový Jičín, upravující jeho vnitřní organizaci a organizační strukturu, kompetence orgánů a organizačních složek města, odborů, útvarů, oddělení a úseků městského úřadu. Vnitřní organizace, organizační struktura a kompetence městské policie se řídí organizačním řádem Městské policie Nový Jičín schváleným RM.

pdf Organizační_řád_15_2019 (pdf, 340 KB)  schváleno: RM 19.06.2019, účinnost: 01.07.2019
pdf Příloha č. 1 – Kompetence orgánů města Nový Jičín – grafické schéma (pdf, 238 KB)
pdf Příloha č. 2 – Organizační schéma města Nový Jičín (pdf, 388 KB)
pdf Příloha č. 3 – Organizační schéma organizační složky ProSenior Nový Jičín (pdf, 214 KB)
pdf Příloha č. 4 – Organizační schéma organizační složky Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků (pdf, 307 KB)
pdf Příloha č. 5 – Náplň práce jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek (pdf, 874 KB)
pdf Příloha č. 6 – Statut interního auditu města Nový Jičín (pdf, 134 KB)
pdf Příloha č. 7 – Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf, 336 KB)