Organizační řád

Organizační řád je základní organizační normou Města Nový Jičín, upravující jeho vnitřní organizaci a organizační strukturu, kompetence orgánů a organizačních složek města, odborů, útvarů, oddělení a úseků městského úřadu. Vnitřní organizace, organizační struktura a kompetence městské policie se řídí organizačním řádem Městské policie Nový Jičín schváleným RM.

pdf Organizační řád 18/2018 (pdf, 361 KB) schváleno: RM 11.07.2018, účinnost: 01.08.2018
pdf Příloha č. 1 – Kompetence orgánů Města Nový Jičín (pdf, 235 KB)
pdf Příloha č. 2 – Organizační schéma Města Nový Jičín (pdf, 372 KB)
pdf Příloha č. 3 – Organizační schéma ProSenior Nový Jičín (pdf, 213 KB)
pdf Příloha č. 4 – Náplň práce jednotlivých odborů, úseků a organizačních složek (pdf, 896 KB)
pdf Příloha č. 5 – Statut interního auditu Města Nový Jičín (pdf, 134 KB)
pdf Příloha č. 6 – Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf, 334 KB)