Místní poplatek za komunální odpad

Částka: 552,00 Kč/občan/rok, splatnost: jednorázově k 30. 6. 2018.

Možnosti úhrady poplatku:v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi, poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi. Uvádějte, prosím, variabilní symbol z důvodů správného přiřazení platby k Vašemu platebnímu předpisu – každý poplatník má přidělen jeden variabilní symbol (VS) po celou dobu poplatkové povinnosti, VS je desetimístný, začíná trojčíslím 902, pokud VS neznáte, kontaktujte telefonicky, emailem nebo osobně finanční odbor, paní Ivanu Langerovou, budova radnice Masarykovo nám., dveře č. 107, tel: 556 768 215, e-mail: ilangerova@novyjicin-town.cz