Pozvání do diskusního fóra 2019

Vážení spoluobčané,

máte někdy pocit, že je Vás málo slyšet? Že nikdo nevidí Vaše potřeby či potřeby Vašich blízkých? Přijďte s námi diskutovat.
Právě potřeby jsou společným tématem našich čtyř skupin diskusních fór. Zapojit se můžete do Péče o handicapované, Péče o sociální začleňování, Péče o seniory a v neposlední řadě Péče o rodinu.
Čím jsou tato fóra tak důležitá?
Jde především o diskusi nad předem oznámenými tématy, kde můžete jako stálý člen i jako host projevit své názory a přání týkající se rozvoje sociálních služeb či služeb souvisejících.
Co jsou to sociální služby?
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Jde tedy o služby poskytované například seniorům, jako je služba pečovatelská či domov pro seniory. Služby pro handicapované, jako je služba odlehčovací. Dále rodinná a poradenská centra pro rodiny s dětmi a mnohé další.
Jaký je tedy hlavní cíl diskusních fór?
Prostřednictvím Vašich návrhů bude realizován nový komunitní plán rozvoje sociálních služeb na další období. Budou vznikat služby nové a stávající se budou rozvíjet.
Kdy se k nám můžete připojit?
Diskusní fóra se konají pravidelně každý měsíc, aktuální pozvánky se stručným programem si můžete prohlédnout zde.

Přijďte podpořit rozvoj naší obce.