D

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů stanovuje v §18, odst. 2 povinnost zveřejnit informace o prováděných zpracováních osobních údajů.

Osobní údaje zpracované MěÚ Nový Jičín naleznete v příloze.