Občané jiných států EU

Pokyny pro občany jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Pozor! 14. dubna 2019 končí lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 29 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb.)

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu (zde občan, který má hlášený pobyt v Novém Jičíně), může podat žádost o zápis do seznamu voličů nejpozději dne 14. dubna 2019 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. na MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1.

Městský úřad Nový Jičín, odbor správních činností, na Divadelní ul. č. 1, bude v tento den (neděle 14. dubna 2019) v provozu pouze omezeně pro výše uvedené účely, instrukce budou vyvěšeny u vstupu do budovy.


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx