O Novojičínském zpravodaji

Novojičínský zpravodaj je periodický tisk územně-samosprávného celku.

V případě problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237.

Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212.

Šéfredaktorka: M. Machková
Redakční rada: S. Kopecký, K. Chobot, O. Navrátilová, P. Wessely, I. Pollaková, R. Polách, S. Dvořáčková, P. Bártek,

Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s.

Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz.

Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město.

Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.

Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230.

Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mail: njzpravodaj@novyjicin.cz.

pdf Pravidla pro vydávání periodika Novojičínský zpravodaj (pdf, 4 MB)

Ceník inzerce v Novojičínském zpravodaji:

pdf Ceník Novojičínského zpravodaje (pdf, 86 KB)