Kontakt
30.8.2023

Informujeme občany, že v rámci I. etapy regenerace sídliště Nerudova dojde k prodloužení zneprůjezdnění ulic Revoluční a Nerudova včetně přilehlého parkoviště u budovy zahradního centra do 30. září 2023. ️

Stavba je stavebně dokončena. Zhotovitel stavby dokončuje přípravu dokumentů potřebných k předání díla a následné kolaudaci.

Jedná se o první z šesti plánovaných etap. Během této etapy došlo k výstavbě nových parkovacích míst vedle Zahradního centra Husqvarna a příčného prahu v celé ploše zatáčky, což povede k větší bezpečnosti pěších a cyklistů v místě křížení ulic Nerudova a Revoluční. Součástí projektu je i přeložka vodovodu, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, osazení mobiliářem a vytvoření kontejnerového stání s optickou clonou. V území se řeší také nové sadové úpravy.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.