Výpadky webu

Evidujeme nepravidelné výpadky webu města způsobené nedostatečnou kapacitou serverů od poskytovatele. S ním je nyní v řešení navýšení této kapacity, aby se těmto výpadkům předcházelo.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.