Výběrové řízení č. 28/2019 – pracovnice (pracovník) v sociálních službách

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice v organizační složce ProSenior Nový Jičín

pracovnice (pracovník) v sociálních službách

Druh práce a její charakteristika:
pečovatelská činnost a přímá obslužná péče spočívající v přímém styku s občany na území města Nového Jičína a jeho místních částí – péče o jejich domácnost, pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů, psychická a fyzická aktivizace klienta a podpora jeho soběstačnosti.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
Platová třída: 5*)
Předpokládaný nástup: 01.02.2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Předpoklady a požadavky:

 • minimálně základní vzdělání nebo střední vzdělání, vyšší stupeň vzdělání výhodou (např. střední vzdělání s výučním listem, či maturitou apod.),
 • svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
 • dobré komunikační schopnosti, schopnost řešit problémy, empatie, samostatnost, zodpovědnost, odolnost vůči psychické zátěži, ochota dalšího vzdělávání,
 • aktivní přístup k práci,
 • řidičské oprávnění skup. B (aktivní řidič),
 • výhodou:
  • vzdělání v oborech zaměřených na pečovatelství, ošetřovatelství, zdravotní sestra, popř. těmto oborům příbuzným,
  • praxe ve výše požadovaných činnostech,
  • kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti vykonávaných činností a rozvoje osobnosti.

Nabízíme:
Základní nástupní plat 23 590 Kč měsíčně, po třech měsících možnost přiznání osobního příplatku k platu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenek, příspěvek na dovolenou, penzijní a životní pojištění, nebo kulturní a sportovní aktivity, dobrý pracovní kolektiv, možnost pobytu na rekreační chatě v Beskydech, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Požadované doklady:

 • písemná přihláška do výběrového řízení, která musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu uchazeče,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče,
 • strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče, ne starší než 3 měsíce,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělání nebo kurzů.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 28/19 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 13.12.2019. Další informace podají osobně nebo telefonicky vedoucí organizační složky ProSenior Nový Jičín, Mgr. Alice Hynčicová, tel.: 734 422 105, popř. personalistka úřadu Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

_____________________________________________________________________________________________________

Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)