Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 16/2022 – strážník (strážnice) městské policie

starosta města Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

strážník (strážnice) městské policie

Druh práce: plnění úkolů městské policie při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci.
Místo výkonu práce: katastrální území města Nového Jičína a území obcí v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv,
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 5 (čekatel) nebo 8 (strážník)*)
Předpokládaný nástup: dohodou po ukončení výběrového řízení

UPOZORNĚNÍ:
Strážník Městské policie Nový Jičín musí být držitelem osvědčení o splnění odborných předpokladů vydaným Ministerstvem vnitra podle § 4e zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Není-li uchazeč(ka) ke dni vzniku pracovního poměru k městu Nový Jičín držitelem(kou) tohoto osvědčení, bude uchazeč(ka) zařazen(a) jako „čekatel(ka)“ a bude s ním(ní) uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, a to 6 měsíců. Platové podmínky budou do doby získání platného osvědčení dle výše již uvedeného stanoveny v souladu s platnou legislativou. Pracovní smlouva na dobu neurčitou bude uzavřena, je-li uchazeč(ka) držitelem tohoto osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru k městu Nový Jičín.

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení §§ 4, 4a – 4c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
  • občan České republiky,
  • občan starší 18 let,
  • bezúhonnost,
  • spolehlivost,
  • zdravotní způsobilost,
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadavky:

 • řidičský průkaz skupiny B,
 • uživatelská znalost práce s PC,
 • výborné komunikační schopnosti, zejména v zátěžových situacích.
 • výhodou – odborná způsobilost doložená osvědčením dle §§ 4d – 4e zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované doklady:

 • písemná přihláška do výběrového řízení (viz. příloha č. 1),
 • profesní životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č.553/1991 Sb. (viz. příloha č. 2),
 • souhlas uchazeče o uložení osobních údajů (viz. příloha č. 3).

Nabízíme:

 • práci u stabilního zaměstnavatele,
 • příspěvek na dovolenou, penzijní a životní pojištění, na rekondiční a rehabilitační služby, výživové doplňky a další,
 • stravenky v hodnotě 120 Kč,
 • navíc k dovolené 3 placené volné dny,
 • výhodný zaměstnanecký mobilní tarif,
 • možnost dalšího vzdělávání apod.
 • využití rekreační chaty „Jičínka“,

Požadované přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města Nový Jičín www.novyjicin.cz, v nabídce volná pracovní místa“.

Vybraní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení č. 16/2022 – NEOTVÍRAT“ je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 31.12.2022. Bližší informace podá osobně nebo telefonicky Bc. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín, tel.: 556 768 281, mob.: 730 581 158, Mgr. Ilona Majorošová, tisková mluvčí a preventista Městské police Nový Jičín, tel.: 556 768 200.

Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta

_____________________________________________________________________________________________
Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)
rtf priloha1_prihlaska (rtf, 714 KB)
rtf priloha2_cestne_prohlaseni (rtf, 726 KB)
docx priloha3_souhlas_GDPR (docx, 44 KB)