Úřední hodiny úřadu

Pondělí 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Úterý 8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Středa 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Čtvrtek 8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Pátek 8 – 11 hodin (otevřena pouze podatelna a pokladna)

Objednávky je možné učinit na vybrané agendy prostřednictvím objednávkového systému ZDE nebo na ostatní agendy telefonicky ZDE.

Pokud nepovažujete osobní návštěvu za nutnou, můžete městský úřad kontaktovat několika způsoby, a to

  • telefonicky – kompletní telefonní seznam je na stránkách města
  • prostřednictvím e-mailu na konkrétní pracoviště,
  • případně prostřednictvím datové schránky ywmb4nc.

Vstup do budov úřadu a pohyb v nich je možný za předpokladu dodržování hygienických režimových opatřeních tzv. 3 R – ruce, roušky, rozestupy. V rámci režimových opatření k omezení počtu osob v prostorách úřadu může být vstup do jeho budov omezen.

Případné změny v dostupnosti konkrétních pracovišť vyplývajících z aktuálních protiepidemických opatřeních najdete na webu města www.novyjicin.cz.

 

V Novém Jičíně 18.02.2021

Mgr. Josef Solanský
tajemník úřadu