Úprava parkovacích míst v křižovatce ulic U Grasmanky – Dolní Brána

Po provedené prohlídce mostu nad řekou Grasmankou město Nový Jičín informuje občany o omezení možnosti parkování v křižovatce ulic U Grasmanky – Dolní Brána v Novém Jičíně.
Z důvodu špatného technického stavu mostu budou dočasně zrušena vyznačená parkovací místa u budovy firmy Lapos a 2 vyznačená parkovací místa v křižovatce ulic U Grasmanky – Dolní Brána, pod kterou protéká řeka Grasmanka. Místa zákazu stání budou vyznačena dočasným dopravním značením a bude uplatňováno ustanovení zákona 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zakazující stání v křižovatce a na mostě.

Po provedení celkové rekonstrukce mostu bude parkování na vyznačených parkovacích místech opět umožněno.