Rekonstrukce kanalizace na ulicích Revoluční, Nerudova, Zborovská

Z důvodu rekonstrukce kanalizace dojde od 5. září do 15. listopadu 2022 k částečnému omezení provozu na ulicích Revoluční a Zborovská. Na ulici Nerudova dojde k úplné uzavírce silnice.

Žádáme občany, aby po dobu opravy komunikace respektovali přechodné dopravní značení, které bude stanoveno na nezbytně nutnou dobu.

Přechodné úpravy dopravního značení včetně harmonogramu prací naleznete zde.