Pronájem bytu o velikosti 3 + 1, Na Lani 212

Nabídkové řízení č. 396: Záměr pronájmu bytu č.  o velikosti 3 + 1, na ul. Na Lani 212

pdf NŘ 396 (pdf, 641 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Na Lani 212
Číslo bytu: 8
Velikostní kategorie: 3 + 1
Celková podlahová výměra: 68,95 m2
Nadzemní podlaží: 3. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
7.255 Kč
Termín prohlídky bytu: 22.09.2021 v 16:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 10.09.2021 – 27.09.2021
Bytový technik: Martina Najvarová (tel.: 556 768 379)
Uzávěrka nabídkového řízení: 27.09.2021 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 10.09.2021 zveřejněny na elektronické úřední desce.