Částečná uzavírka na ulici Císařská

Dne 23. 5. 2022 začala na ul. Císařská v Novém Jičíně na Bochetě výstavba nových autobusových zastávek a úprava chodníků, která bude předběžně probíhat do 11. 9. 2022. Stavba bude probíhat za částečného omezení silničního provozu na silnici III/04816, ul. Císařská, a to ve dvou hlavních etapách vždy při uzavírce jedné poloviny vozovky. Provoz na silnici bude řízen světelným signalizačním zařízením. V souvislosti s tím dojde i k přesunu autobusových zastávek, a to ve směru ke křižovatce ulic Císařská, K Nemocnici, Bohuslava Martinů a Pod Skalkou.

Plán 1. etapy uzavírky.

Plán 2. etapy uzavírky.