Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Nájem nemovitého majetku (celé nemovitosti, pozemky, reklamní plochy apod.).

04. Základní informace k životní situaci

K uzavírání nájemních vztahů dochází v případech, kdy fyzické nebo právnické osoby mají zájem upravit užívací vztah k nemovitosti ve vlastnictví města.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce o uzavření nájemního vztahu nebo jím zmocněná osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti (může být podána i v rámci osobního jednání).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správy majetku, ve stanovených úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k identifikaci žadatele (doporučení).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti se podávají volnou formou (není předepsaný formulář). V případech, kdy je záměr vyhlašován nabídkovým řízením, je nutné postupovat podle zadávacích podmínek.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při realizaci záměru se poplatky nehradí. Výši nájemného stanoví rada města a toto je hrazeno dle podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny zákonem. Doba vyřízení žádosti je závislá na termínech jednání rady města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni zákonem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doporučuje se, aby žádost obsahovala účel užívání předmětu nájmu, případně další podmínky či návrhy, které jsou předkládány žadatelem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Internet.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Směrnice zastupitelstva města č. 8/2016 – Způsob projednání majetkoprávních záměrů a rozhodování o právním jednání v orgánech měst.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje rada města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V rozsahu sjednaných smlouvou.

21. Nejčastější dotazy

– Vlastní postup pro realizaci záměru.
– Výše ceny nájmu.
– Způsob výběru při podání více žádostí.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internet, úřední deska města, včetně elektronické (viz oficiální webové stránky).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Markéta Hanzelková, tel. 556 768 235
Iveta Škapová, tel. 556 768 235
Ing. Jana Havranová, tel. 556 768 293
Barbora Hradilová, tel. 556 768 293

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor správy majetku.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace