Nájem nebytových prostor v majetku města

01. Pojmenování (název) životní situace

Nájem nebytových prostor v majetku města

02. Základní informace k životní situaci

K uzavírání nájemních vztahů dochází v případech, kdy fyzické nebo právnické osoby mají zájem o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce o uzavření nájemního vztahu nebo jím zmocněná osoba.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o pronájem nebytových prostor, případně podáním nabídky na zveřejněné nabídkové řízení.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti (může být podána i v rámci osobního jednání).

06. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, Divadelní 1, odbor bytový.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor bytový, kancelář č. 103, ve stanovených úředních hodinách.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k identifikaci žadatele (doporučení).

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o pronájem nebytového prostoru – tento formulář je k dispozici na webových stránkách města: https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/ . V případech, kdy je záměr vyhlašován nabídkovým řízením, je nutné postupovat podle zadávacích podmínek.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti o pronájem nebytových prostor není zpoplatněno. Minimální výše nájemného je dána směrnicí o Hospodaření s nebytovými prostovy v majetku města Nový Jičín. Placení nájemného je sjednáváno v měsíčních (vždy k pátému dni daného měsíce) nebo čtvrtletních splátkách (vždy k pátému dni druhého měsíce daného čtvrtletí) nerozhodne-li RM jinak.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny zákonem. Doba vyřízení žádosti je závislá na termínech jednání rady města.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni zákonem.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Má-li být účelem nájmu podnikatelská činnost, je žadatel povinen k žádosti přiložit kopii dokladu opravňujícího žadatele k podnikání.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Webové stránky města.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
16. Jaké jsou související předpisy
  • Směrnice zastupitelstva města č. 8/2019 – Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje rada města.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V rozsahu sjednaných smlouvou.

19. Nejčastější dotazy

– Vlastní postup pro realizaci záměru.
– Výše ceny nájmu.
– Způsob výběru při podání více žádostí.

20. Další informace

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internet, úřední deska města, včetně elektronické (viz oficiální webové stránky), směrnice o hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Nový Jičín.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

23. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor bytový

24. Kontaktní osoba

Eva Friedecká, tel. 556 768 372
Miroslava Saksová, tel. 556 768 377

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci https://www.novyjicin.cz/telefonni-seznam-odbor-bytovy/

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.12.2019

26. Popis byl naposledy aktualizován

19.12.2019

27. Datum konce platnosti popisu

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace