Prostory k pronájmu – Masarykovo nám. 4/4

 


Nebytový prostor: Pasáš Měšťanského domu č. 4
Ulice a č.o.: Masarykovo nám. 4/4
prodejní box č. 2:
výměra: 13,30 m2
nájemné:
4.900 Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH
paušální služby: 1.440 Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH
prodejní box č. 5:
výměra: 13,30 m2
nájemné: 4.900 Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH
paušální služby: 1.440 Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH
prodejní box č. 7:
výměra: 14,50 m2
nájemné: 7.500 Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH
paušální služby: 1.440 Kč/měsíc/předmět nájmu bez DPH
Poznámky: –  jedná se podnájemní vztah se společností ZUZY CZ, s.r.o.
– ceny podnájmu byly stanoveny nájemcem, tj. ZUZY CZ, s.r.o.
– boxy č. 5 a 7 lze spojit
bližší informace podá: Václav Podstavek, tel.: 736 211 110
email: shop@zuzy.cz