Pronájem bytu 3 + 1, Jičínská 272

Nabídkové řízení č. 334: Záměr pronájmu bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 na ul. Jičínská 272,

doc NŘ 334, Jičínská 272, č. b. 1 (doc, 54 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Jičínská 272/272
Číslo bytu: 1
Velikostní kategorie: 3 + 1
Celková podlahová výměra: 73,96 m2
Nadzemní podlaží: 1.
Min. nabídková výše
měsíčního nájemného:
3.654 Kč (bez zařizovacích předmětů), tj. koeficient K = 1,3
Termín prohlídky bytu: 25.07.2018 v 15:30 hod.
Termín pro podání nabídky: 17.07.2018 – 06.08.2018
Bytový technik: Jana Křenková (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 06.08.2018 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Alena Zapalačová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 29.05.2018 zveřejněny na elektronické úřední desce.